V úterý v 16:00 se u základní školy bude konat slavnost založení naší republiky. V průběhu bude vysazena lípa – náš národní strom. K této slavnosti jsme byli přizvání i my skauti. Na této oslavě budeme držet čestnou stráž. Bylo by hezké kdyby jsme se zúčastnili v hojném počtu ve skautských krojích.

S sebou: skautský kroj v perfektním stavu.

Sraz na domluvu: pátek 30.3. v 17:00 na orlovně u Soviček.