Oddíl TSK

/Oddíl TSK
Oddíl TSK2016-11-03T19:08:35+00:00

Naše historie se začala psát v roce 2011, kdy jsme založili Občanské sdružení TSK – táborová skupina krtek. Jako cíl sdružení jsme si vytyčili kvalitní a zodpovědné pořádání letních táborů, ozdravných pobytů a mimoškolních aktivit pro děti a mládež.

Zkušenosti s pořádáním akcí pro děti máme však již od roku 2002. Od tohoto roku jsme zastávali všechny funkce na letních táborech, při kterých jsme přišli do přímého kontaktu s dětmi. Během fungování občanského sdružení jsme byli držiteli všech nezbytných certifikátů a školení, které Český právní řád vyžaduje.

V roce 2014 jsme se dohodli, že chceme naši činnost zkvalitnit a také, že chceme vytvořit kroužek pro děti s pravidelnou návštěvností. Při hledání nejlepšího řešení jsme nalezli skauting a organizaci Junák – český skaut z. s. S hodnotami skautingu a s náplní skautské organizace se plně ztotožňujeme, a proto jsme hledali cestu jak se připojit. Velmi mile nás mezi sebe přijalo středisko v Ratíškovicích. Pod odborným dohledem jsme se tedy vydali na cestu skautingu a výchovy mládeže ke kvalitnímu a plnohodnotnému životu.