ODDÍLOVÝ ZNAK TSK

Logo obsahuje krtečka ve skautském kroji. Ten má tábornické vybavení, které vyjadřuje dovednost táboření v přírodě. Logo navazuje na logo spolku TSK, který byl přeměněn na skautský oddíl. Za postavou krtečka je skautská lilie-symbol skautů po celém světě.

WOSM

(World Organization of Scout Movements), čili světová organizace skautů. Znak tvoří skautská lilie obehnaná kruhem z provazu zakončeným ambulantním uzlem. Lilie byla původně znakem, který se používal na starých mapách k označení severu, jako základního směru, který námořníci dokázali určit. Proto platí i za správný směr. Skauti si zvolili lilii jako ukazatel správné cesty a také proto, že je i symbolem čistoty. Tři lístky lilie znamenají tři body skautského slibu, který vysvětluje tři základní povinnosti, které má každý skaut i skautka. Prostřední list značí přímost a nebojácnost. Dvě pěticípé hvězdy znamenají 10 bodů skautského zákona. Provaz okolo lilie symbolizuje spojení všech skautů a skautek na celém světě v jedno bratrství.

WAGGGS

(World Assocation of Girl Guides and Girl Scouts), neboli světová organizace skautek. Znakem je zlatý trojlístek v modrém poli. Spodní část symbolizuje plameny neboli oheň – symbol víry, lásky k lidem a naději. Z něho vyrůstá zlatý trojlístek jako symbol štěstí. Tři listy znamenají stejně jako u lilie 3 části skautského slibu. Nebo také rozdělení organizace na tři věkové skupiny: vlčata, skauty a rovery.Pěticípé hvězdy znamenají 10 bodů skautského zákona a střelka uprostřed ukazuje na sever a udává tak správnou cestu.

Junák – český skaut, z.s.

Znakem Junáka je skautská linie doplněná o znak psohlavců. Chodové, kteří strážili české hranice, se tak stali vzorem českým skautům. Modrý trojlístek pod lilií nosí skautky. Skautskou lilii může na levé klopě krojovky nosit ten, kdo složil skautský slib a stal se tak opravdovým členem celosvětového skautského bratrství.