4. družina – Sovičky

/4. družina – Sovičky
4. družina – Sovičky2018-10-03T09:00:35+00:00

Sovičky jsou výhradně dívčí družinou. V družině se zavádí tzv. stezky což jsou propracované nástroje skautského vzdělávání, které vedou k celkovému duševnímu rozvoji osobnosti. Pokud máte zájem aby Vaše dítě družinu navštěvovalo, kontaktujte vůdce oddílu (tel. 608 310 775, zbynek.s@ostsk.cz).

RÁDCE DRUŽINY

Družinu Soviček vede Kateřina Osičková

Družinové schůzky:

Každý úterý  17:00-18:30 na klubovně.

POKŘIK 

FOTOGRAFIE A LOGO DRUŽINY

CO VLČATA A SVĚTLUŠKY V JUNÁKU ČEKÁ

Děti, které přicházejí do oddílu světlušek a vlčat, tráví svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších skupinkách (tzv. šestkách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly.

V programu pro světlušky a vlčata:

  • poznáváme svět, který je velký a rozmanitý,
  • učíme se porozumět jeho příběhům i pravidlům,
  • pomáháme ostatním,
  • jsme ohleduplní nejen k lidem, ale i k přírodě
  • a poznáváme, co je správné a chováme se podle toho.

Program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností –  aby se děti naučily spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér.

Zábavné hry a soutěže také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostatnosti (příprava na výlet, zavolání pomoci v případě nehody apod.)

Vedoucí s odpovídající kvalifikací připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Skautský program pro děti mladšího školního věku rozvíjí dětskou fantazii. Jejich činnosti se skládají z her, výletů, pobytů v přírodě i v klubovně, letního táboření ve stanu a spousty dalších zážitků s kamarády.

Vedoucí se mohou spolehnout na propracovaný systém skautského programu i dlouholetou tradici.