SLIB VLČAT

Slibuji, že se vynasnažím byt poslušnym vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každy den vykonám dobry skutek.

Po složení slibu mohou věřící vlčata připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

SLIB SVĚTLUŠEK

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákony světlušek.

Po složení slibu mohou věřící světlušky připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

SLIB SKAUTŮ A SKAUTEK

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
Sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.

Po složení slibu mohou věřící připojit: K tomu mi pomáhej Bůh.

ZÁKON VLČAT 

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

ZÁKON SVĚTLUŠEK

 • Světluška vždycky mluví pravdu.
 • Světluška je poslušná.
 • Světluška pomáhá jiným.
 • Světluška je statečná a veselá.
 • Světluška je čistotná

SKAUTSKÝ ZÁKON

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

HESLO VLČAT

Naší snahou nejlepší buď čin!

HESLO SVĚTLUŠEK

Pamatuj!

HESLO SKAUTŮ A SKAUTEK

Buď připraven!

DENNÍ PŘÍKAZ

Alespoň jeden dobrý skutek denně!

DENNÍ PŘÍKAZ

Buď lepší dnes, než včera!

DENNÍ PŘÍKAZ

Alespoň jeden dobrý skutek denně!

ODZNAK VLČAT

slibovy-vlcek

ODZNAK SVĚTLUŠEK

dsc_1099

SKAUTSKÝ ODZNAK

slibovy-odznak-spendlik1