Vlčata, světlušky, skauti a skautky používají originální způsoby zdravení. Blíže se Vám je pokusíme přiblížit v následující kapitole našeho zápisníku.

VLČATA

vlce

SVĚTLUŠKY

pozdrav_svetlusek-156x300

SKAUTI A SKAUTKY

pozdrav01-121x300

Pozdrav pravou rukou:

Na celém světě se  skauti zdraví vztyčenou pravou rukou k rameni. Ruka je obrácená dlaní vpřed u skautů a skautek (12 – 15 let) se vztyčenými třemi prsty, u světlušek a vlčat (6 – 11 let) se vztyčují jen prsty dva. U starších skautů tři prsty znamenají tři body skautského slibu, u světlušek a vlčat je to symbol dvou bodů slibu. U vlčat pozdrav pravé ruky představuje tvar vlčí hlavy. U všech věkových kategorií přitom palec překrývá malíček, jako symbol ochrany slabšího silnějším. Spojením palce a malíčku vzniká kruh, který představuje přátelství skautů a skautek celého světa.

Pozdrav podání levé ruky:

Při setkání se skauti také zdraví podáním levé ruky se zaklesnutým malíčkem. Zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell vysvětlil pozdrav skautů, že je to symbol přátelství a upřímnosti.

Jsou 3 verze vzniku tohoto pozdravu.

První: Protože levá ruka je blíž k srdci.

Druhá: Ve středověku si rytíři po soubojích podávali levou ruku. Aby mohli levou ruku podat, sundali na znamení důvěry štít, který drželi v levé ruce a ukázali tak, že nemají žádnou zbraň.

Třetí: Tak se mezi sebou zdravili afričtí bojovníci jihoafrického kmene Ashanti. Podáním levé ruky dávali spolubojovníkům najevo, že jim plně důvěřují a že jsou členy stejné družiny.

ruce