Načítání…
Vítejte2022-01-01T13:02:46+01:00

Na stránkách 11. skautského oddílu TSK z Čejkovic, který sdružuje, zájemce o skauting a skautský program z Čejkovic, Vrbice, Kobylí na Moravě, Starého Poddvorova, Nového Poddvorova, Čejče, Terezína, Velkých Bílovic, Hodonína a Lužic.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 65 tisíc. Je zakládající a jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nejnovější příspěvky na webu:

Ojam 2022- Okresní Jamboree

10. června 2022|

Datum akce: 10.6.-12.6.2022

V pátek 10. 6. jsme se vydali na Jamboree okresu Hodonín, které se konečně po čtyřech letech mohlo uskutečnit a my tak mohli potkat skauty, kteří skautují kolem nás. Posbírali jsme se po Čejkovicích a Hodoníně a v počtu devíti děti a dvou dospělých doprovodů jsme se vydali vlakem do zastávky Vrbovce, odkud jsme došli až na tábořiště Poľana, které je přímo u slovenských hranic.

První den jsme […]

Zvadlo – Splouvání sázavy (SazSkače)

28. května 2022|

Zveme naše členy na sjíždění řeky Sázavy. Poplujeme s Chocerad až do Pikovic. Je to asi ten nejhezčí úsek celé řeky. Spát budeme každou noc v jiném vodáckém kempu v našich oddílových stanech. Jídlo si budeme připravovat a obstarávat společně. Do Chocerad a pak domů se budeme přepravovat vlakem. Doprovodné vozidlo odveze čluny a rozměrnější vybavení. Prosíme účastníky aby byli sbalení pokud možno v jednom zavazadle (krosně) aby nic nenesli v rukou.

A proč zrovna […]

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

14. května 2022|

Datum akce: 14.5.2022

V sobotu v odpoledních hodinách jsme se setkali s hasiči u sochy T.G.Masaryka naproti naší klubovny. Byli jsme obcí požádáni o pomoc, při slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice. Náš úkol byl zabavit děti, které chodili proudem.

Postavili jsme tradičně náš stan kde byl k dispozici plackovač a kdokoliv si mohl vyrobit svou vlastní placku. Nebo také střelba z luku. Ale tu největší slávu sklidil Pukec kde se hra dokázala hrát […]

Raráškův víkend na Sonnentoru

1. května 2022|

Datum akce: 1.5.2022

První květnový den, jsme se účastnili slavnosti na Sonnentoru. Byli jsme požádáni, jestli bychom nepřipravili několik stanovišť pro děti, které na slavnost s rodiči přijdou. A protože to máme na Sonnentoru rádi tak jsme neváhali.

Pro děti byly připravené disciplíny jako např. skákání v pytlích, chůdy (ty měly veliký ohlas i u rodičů), střelba z luku (taky s velkým ohlasem i velkých), třídění odpadu a velký úspěch sklidilo stanoviště, kde […]

Zvadlo – Okresní jamboree 2022

30. dubna 2022|

I náš oddíl by se rád zúčastnil okresního Jamboree… Co to je to divné slovo? To je výraz po setkání skautů a skautek. Jamboree máme střediskové (sejdou se skauti ze stejného střediska) pak okresní (sraz skautů ze stejného okresu) krajské, národní středoevropské, evropské, světové… Přihlašování a veškeré informaci u Ivky.

Rádcovský pochrap na klubovně

23. dubna 2022|

Datum akce: 23.4.2022

Akce během roku ve skautských oddílech mají mnoho podob a forem. Počínaje dobrodružstvím v přírodě, nebo vodácké akce a jiné. Ale není to vždy jen o zábavě pro děti ale tvrdou dřinou našich vedoucích, hlavně ale prací rádců, kteří vedou jednotlivé družiny.

V sobotu 23.4. nás tedy čekala „stmelovačka“ na klubovně v Čejkovicích. Která byla určená hlavně pro tyto fantastické mladé vedoucí. Organizoval ji Marián a pojďme si tedy popsat co některé z vás […]

Přejít nahoru