Načítání…
Vítejte2022-09-25T08:33:52+01:00

Na stránkách 11. skautského oddílu TSK z Čejkovic.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 65 tisíc. Je zakládající a jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nejnovější příspěvky na webu:

Ledová praha

2. února 2024|

Datum: 2.2.-4.2.2024

Ráno jsme se všichni setkali na vlakovém nádraží v Břeclavi, kam děti odvezli ochotní rodiče, za což jim děkujeme. Čekala nás totiž cesta do Prahy, kam jsme se rozhodli vyrazit a seznámit se s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi, v rámci akce Ledová města.

Cesta do Prahy byla náročná, ale i přes to panovala dobrá nálada! Hned po příjezdu a přesunu na skautskou klubovnu v Krči jsme se vydali objevovat zákoutí Prahy. Naší první zastávkou byla Španělská synagoga, kde jsme […]

Zvadlo – Ledová Praha 2024

9. ledna 2024|

Zveme naše členy na výpravu do našeho hlavního města. Zúčastníme se akce Ledová města (dříve Ledová Praha). Akce již od roku 2002 nabízí každoročně vždy první víkendu v únoru kulturní vyžití v Praze. Nabízí zlevněné vstupy do muzeí, kulturních památek a některá místa lze navštívit dokonce i zdarma (oproti jiným dnům). Podrobný harmonogram místa a návštěv ladíme.

více o akci zde: https://ledovamesta.pionyr.cz/o-akci/

Odjezd: 2.2.2024 v dopoledních hodinách z Břeclavi

Návrat: 4.2.2024 v odpoledních hodinách […]

Veselské noční kolečko

5. ledna 2024|

Datum: 5.1.2024

Po klidných a odpočinkových vánočních svátcích to chtělo pořádný pohyb a trochu toho dobrodružství. Proto několik našich starších členů a příznivců využilo možnosti účasti na akci, kterou pořádá skautské středisko ve Veselí nad Moravou.

Každoročně začátkem roku se ve Veselí a jeho okolí koná tzv. Tříkrálové Noční kolečko. Jde o to, že zpravidla na začátku noci dostanete mapu a vydáte se na trasu plnit rozličné úkoly. Trasa vede kusem městem a notným kusem v […]

Betlémské světlo 2023

24. prosince 2023|

Datum akce: 23.12. – 24.12.2023

Letos se nám nepovedlo Betlémské světlo, jako minule, slavnostně přinést se skauty při nedělní mši. To nás ale neodradilo a i přes to jsme Vám světlo rozdávali.

V sobotu 23.12. jsme Čejkovjákům rozdávali Betlémské světlo na hodovém prostranství. Pro zájemce, skauti na družinových schůzkách napekli perníčky, které následně nazdobili a také jsme vám uvařili čaj. Akce byla vydařená jak svojí atmosférou, tak i velkým zájmem.

Na Štědrý den jsme […]

Vánoční dobré skutky našeho oddílu

24. prosince 2023|

Datum: 24.12.2023

Každoroční tradicí našeho oddílu je, že pořádáme Vánoční sbírku dárků pro děti z dětského domova ve Strážnici. A opětovně se nám podařilo k naší radosti vybrat dárky pro všechny děti. A den, kdy dárky do Strážnického Domůvku vezeme je vždy pro nás dnem svátečním a radostným. Opět jsme byli velmi mile přivítání zaměstnanci Domůvku a návštěva v něm byla pro nás velice příjemná jako každý rok.

Letos také družina Panterů vlastnoručně vyrobila originální Vánoční […]

Betlémské světlo 2023

18. prosince 2023|

Sobota 23.12.

V sobotu se sejdeme na hodovém prostranství a budeme rozdávat Betlémské světlo. Pro zájemce budou nachystané perníčky a teplý čaj.

S sebou?     Šátek, teplé oblečení a dobrou náladu

Kdy?     23.21. od 13 do 18 hodin

Kde?     Na hodovém prostranství v Čejkovicích


Neděle 24.12.

Na Štědrý den se sejdeme v 8:30 na klubovně. Rozdělíme se do skupinek a zájemcům, kteří si o světlo požádali budeme roznášet Betlémské světlo.

S sebou?     Šátek, teplé oblečení a dobrou náladu

Kdy?     […]

Přejít nahoru