Vítejte

Vítejte
Vítejte2020-05-25T12:01:36+01:00

Na stránkách skautského oddílu TSK z Čejkovic, který sdružuje, zájemce o skauting a skautský program z Čejkovic, Vrbice, Kobylí na Moravě, Starého Poddvorova, Nového Poddvorova, Čejče, Velkých Bílovic, Hodonína a Lužic.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 50 tisíc. Je zakládající a jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

 

Nejnovější příspěvky na webu:

Tábor 2020 Informace

19. května 2020|

Jsme rádi, že i přes počáteční nepříznivý vývoj s pandemií viru, se náš tábor za přísných hygienických opatření může konat. 

Počítejme v letošním roce s přísnějšími hygienickými podmínkami, které budou na všechny táborníky kladeny.

Opět začínáme!

19. května 2020|

Konečně jsme se dočkali!

Za přísných hygienických opatření se můžeme začít opět scházet. Od 26.5.2020 se budou konat pravidelné družinové schůzky v časech ve kterých se jednotlivé družiny scházeli před přerušením činnosti.

Čejkovice:

  • Všichni musí mít s sebou roušky
  • Žádné jídlo na družinovkách
  • Sraz v obvyklých časech před Orlovnou (primárně budeme venku, […]

Den v krojích

24. dubna 2020|

A je to tady! Dneska všichni skauti slaví svůj Svátek. Ano svátek svatého Jiří je i naším skautským svátkem. Proč? Mimo jiné proto, že je svatý Jiří díky své chrabré a čestné povaze naším patronem. Každoročně se tento svátek slaví v krojích. V kroji se chodí do školy, nakupovat, do […]

Skautská služba v době pandemie

31. března 2020|

Datum akce: 31.3.2020

Ve světě řádí pandemie koronaviru COVID-19 a skauti nestojí stranou. Plnoletí skauti pomáhají kde to jenom jde. Někde například například nakupují seniorům léky a potraviny, protože senioři jsou nejohroženější. Jinde skauti slouží na krizových linkách, kde poskytují duchovní oporu lidem, kteří jsou zoufalí. Jinde skauti […]

Dočasné pozastavení skautské činnosti

10. března 2020|

Junácká organizace DOČASNĚ pozastavuje svou činnost. Za celé vedení oddílu TSK doufám, že brzy se zase budeme moct scházet. Až bude činnost obnovena ozveme se Vám.

Co se týče příprav tábora a pozdějších akcí našeho oddílu, tak příprava neustále probíhá a věříme že pozdější akce ohroženy nebudou.

Zbyněk Škrobák vedoucí […]

Zvadlo na junáckou akademii 2020

7. března 2020|

Zveme naše členy a jejich rodiče na junáckou akademii Ratíškovického střediska (přehlídka oddílů, které spadají pod středisko Ratíškovice). My tam připravujeme taky vystoupení a pilně cvičíme! Doufáme, že se dostaví dostatek příznivců a členů oddílu z Čejkovic.