Vítejte

Vítejte
Vítejte2020-08-24T17:45:18+01:00

Na stránkách skautského oddílu TSK z Čejkovic, který sdružuje, zájemce o skauting a skautský program z Čejkovic, Vrbice, Kobylí na Moravě, Starého Poddvorova, Nového Poddvorova, Čejče, Velkých Bílovic, Hodonína a Lužic.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 50 tisíc. Je zakládající a jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nejnovější příspěvky na webu:

Výčep – výprava čejkovjáků do přírody

2. října 2020|

Datum akce: 2.10.  – 4.10. 2020

Na chatu ve Vřesovicích jsme se vydali se staršími dětmi. Hned jak jsme přijely na nás čekal první bojový úkol a to najít klíč od chaty. Naštěstí jsme ho našli a tak jsme se vybalili a šli jsme se seznámit […]

Pandemie a naše činnost

29. září 2020|

Rádi bychom všechny naše rodiče a širokou veřejnost informovali o dění oddílu během pandemie. níže naleznete několik informací o tom jak se snažíme minimalizovat riziko a prosíme o dodržování nastavených pravidel.

  1. Dokud to půjde budeme se scházet, bohužel nikdo neví jak dlouho to bude možné.
  2. Na klubovnách budeme i nadále […]

Výsadkáři – Křížem krážem trochu jinak

19. září 2020|

Datum akce: 19.9.  2020

V sobotu 19.9.  jsme měli tradičně vyrazit na oblíbenou, cestovatelskou, vlakovou akci Křížem Krážem. Vzhledem k situaci kolem pandemie jsme změnili plány a čekala nás s dětmi branná hra na motivy parašutistů v nepřátelském prostředí. Začínali jsme již v ranních hodinách u Čejkovické klubovny, […]

Výprava mladších členů do Ratíškovic

19. září 2020|

Datum akce: 19.9. – 20.9. 2020

Dne 19.září jsme se s našimi mladšími skauty vydali na výpravu do nedaleké klubovny v Ratiškovicích. Cesta nám utekla jako voda, díky hrám, se kterými jsme začali už v autobuse. Po příjezdu následovala stezka v lese na poznávání rostlin, díky které jsme […]

Nábor Soviček

14. září 2020|

Kdo má zájem kontaktuje vedoucího oddílu. (608310775)
Přejít nahoru