Načítání…
Vítejte2021-09-16T13:58:22+01:00

Na stránkách 11. skautského oddílu TSK z Čejkovic, který sdružuje, zájemce o skauting a skautský program z Čejkovic, Vrbice, Kobylí na Moravě, Starého Poddvorova, Nového Poddvorova, Čejče, Terezína, Velkých Bílovic, Hodonína a Lužic.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 65 tisíc. Je zakládající a jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nejnovější příspěvky na webu:

Nábor do družiny jednorožců

22. září 2021|

Družina jednorožců příjme mezi sebe jednoho až dva nové členy (ostatní družiny v Čejkovicích, na Vrbici a v Terezíně mají STOP STAV). Družina je určena pro dívky a chlapce od 11 let. Družina zažívá mnohá nevšední dobrodružství. Věnuje se zdravovědě při „maskovačkách“, učí se slaňovat, uzlovat topografii a hodně času tráví venku. Je veselou družinou, která se ráda směje a ráda překonává hranice své komfortní zóny. Nejsou to žádná ořezávátka, ale jsou to opravdu odvážné skautky […]

Křížem krážem 2021

18. září 2021|

Datum akce: 18.9. 2021

V sobotu 18. 9. jsme vyrazili na celorepublikovou vlakovou akci Křížem Krážem. Již v ranních hodinách jsme se sešli v Břeclavi u vlakového nádraží a vyrazili směr Olomouc. Tam jsme pod dohledem Magdičky (která v Olomouci studuje speciální pedagogiku – dramaterapii) navštívili věž kostela svatého Mořice. Zatímco my jsme museli ťapkat po svých, Zbyňa s Mariánem kolem nás kroužili na vypůjčených elektrokoloběžkách tzv. limetkách.

Z Olomouce jsme cestovali do […]

Změny ve vedení oddílu

1. září 2021|

Souběžně se začátkem nového skautského roku 2021/2022 nastává i malá změna ve vedení oddílu. Na pozici zástupkyně vedoucího oddílu vystřídá Danču Marián. Společně s příchodem Mariána do vedení oddílu přichází i několik organizačních změn a věříme, že všechny ku prospěchu celému oddílu.

Zbyňa

Začátek nového skautského roku 2021/2022

1. září 2021|

V týdnu od 6.9. 2021 začínají naše pravidelné schůzky. Na tyto zveme jak stávající tak i nové zájemce o skautský program. V případě zájmu přihlásit nováčka kontaktujte dle níže uvedených kontaktů:

Čejkovice: vedoucí oddílu Zbyněk Škrobák +420 608 310 775

Vrbice: Miloš Kos +420 737 507 210

  1. Družina Černí Panteři – družina je složena jak z kluků tak i holek všech věkových kategorií. Schází se každé úterý od 16:30 – 17:45  […]

Vodácký tábor – Dalešická přehrada

2. srpna 2021|

Datum akce: 2.8.  – 13.8. 2021

Letos nás nečekal jen jeden tábor, ale hned dva, souběžně běžící. Vodácký se konal na Dalešické přehradě. Tento tábor byl určený hlavně starším dětem. Čekalo nás nové neprozkoumané tábořiště, se kterým jsme se prvních pár dnů seznamovali stejně jako s ovládáním lodí. Děti byly rozděleny do tří flotil, z toho každá měla dva kormidelníky. Čili každá flotila měla dvě lodě a dvě posádky. Měli jsme tedy […]

Přejít nahoru