Vítejte

Vítejte
Vítejte2019-07-29T10:38:32+01:00

Na stránkách skautského oddílu TSK z Čejkovic, který sdružuje, zájemce o skauting a skautský program z Čejkovic, Vrbice, Kobylí na Moravě, Šardic, Starého Poddvorova, Nového Poddvorova, Čejče, Velkých Bílovic, Hodonína a Lužic.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 50 tisíc. Je zakládající a jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Nejnovější příspěvky na webu:

Táborové informace

27. června 2019|

ODJEZD 16.7.2019

1. zastávka Vrbice dolní zastávka odjezd: 13:00  (naproti kulturnímu domu na Vrbici)

2. zastávka Kobylí autobusová zastávka u obecního úřadu  odjezd: 13:30

3. zastávka Čejkovice velké parkoviště naproti kostelu odjezd: 14:30

PROSÍME O DOCHVILNOST, ZÁROVEŇ TAKY ABY BYLY PŘIPRAVENY VŠECHNY ZBÝVAJÍCÍ DOKUMENTY. ZÁROVEŇ PROSÍME O TRPĚLIVOST, […]

SazSkaČe 2019

24. června 2019|

Datum akce: 13.6.-16.6.2019

Kdysi jsme si řekli, že by bylo super se vydat na nějakou řeku. Po přípravách v minulých letech (nákupy člunů, odborné kurz vedoucího vodácké akce pro děti) trénink s dětmi na stojaté vodě jsme bezprostředně před odjezdem se vydali na samotnou řeku. Více zde… […]

SazSkaČe 2019

13. června 2019|

Datum akce: 13.6.-16.6.2019

Kdysi jsme si řekli, že by bylo super se vydat na nějakou řeku. Po přípravách v minulých letech (nákupy člunů, odborné kurz vedoucího vodácké akce pro děti) trénink s dětmi na stojaté vodě jsme bezprostředně před odjezdem se vydali na samotnou řeku. Jako nejvhodnější […]

Aktualizace!! Zvadlo – Sázava skautů z Čejkovic (SazSkače)

9. června 2019|

Zveme skauty a skautky (11+) na sjíždění řeky Sázavy. Poplujeme s Chocerad až do Pikovic. Je to asi ten nejhezčí úsek celé řeky. Spát budeme každou noc v jiném vodáckém kempu v našich oddílových stanech. Jídlo si budeme připravovat a obstarávat společně. Do Chocerad a pak domů se budeme přepravovat […]

Vodácké školení – zvadlo

4. června 2019|

Sjíždění Sázavy se nám blíží a je na čase se posunout v naší přípravě. Zveme všechny nahlášené členy tuto sobotu na klubovnu.

Sraz: 8.6. v 8:00 na klubovně

S sebou: Pokrývku hlavy (kšiltovka), plavky, ručník, vhodné oblečení dle počasí, pláštěnku, čistý pytel na odpad (třeba takový ten žlutý co je k dostání na […]

Zvadlo na oslavy farnosti Čejkovice

24. května 2019|

Zveme všechny naše členy na oslavy farnosti Čejkovice. Ty se konají v neděli 2.6. Dopoledne nás čeká mše na které jsme byli požádání našim panem farářem o pomoc a výraznou prezentaci našeho oddílu. A odpoledne se koná farní den na farní zahradě. A tam taky nemůžeme chybět.

Sraz na mši: 9:30 […]