Nejdříve

Kontaktovat vedoucího (tel. 608310775, zbynek.s@ostsk.cz) a zjistit co nejvíce podrobností. Můžete si domluvit návštěvu a podívat se i s nováčkem, jak probíhá program a vyzkoušet si nezávazně program třeba i několik schůzek po sobě.

Přihlášení

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách s oddílem je dítě automaticky pojištěno.

Přihláška MLADŠÍHO člena (do 18 let)  Přihláška STARŠÍHO člena (nad 18) let

Obě přihlášky jsou elektronické, můžete je pohodlně vyplnit v počítači, následně vytisknout a přinést na družinovou schůzku.

Rozsah schůzek, výletů

Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je třídenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

Cena

Poplatky za činnost se liší v jednotlivých městech i mezi konkrétními oddíly. Záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

  • Roční členský příspěvek se pohybuje okolo 500 Kč a většinou zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
  • Tábory a výpravy  liší se dle konkrétní akce.
  • Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 600 Kč.