Oddíl se skládá ze 7 družin a čítá stabilně přes 50 registrovaných členů. Veškeré výchovné a pedagogické funkce jsou zastávány odborně kvalifikovanými vedoucími. Počínaje kurzy rádců družin, odborné vzdělání vůdce a jeho zástupce (vůdcovská zkouška, čekatelská zkouška), vůdce a zástupce jsou zároveň plně kvalifikovanými zdravotníky zotavovacích akcí. Odborné vzdělání je průběžně zvyšováno dalšími odbornými kurzy.

Vedení oddílu

Vůdce oddílu: Zbyněk Škrobák

Zástupce vůdce: Daniela Šardická

Oddílová rada

Oddíl je řízen oddílovou radou v čele s vůdcem a zástupcem vůdce oddílu. Tato rada se schází pravidelně jednou měsíčně a projednává záležitosti chodu oddílu.

Družiny oddílu TSK

  1. Družina Černých Panterů – družina je složena jak z kluků tak i holek všech věkových kategorií. Schází se každé úterý od 17:00 – 18:30 na klubovně 2.
  2. Družina tygříků – družina je složena výhradně z nejmladších členů našeho oddílu (předškoláci/prvňáčci). Schází se každou středu od 16:00 – 17:30 na klubovně 1.
  3. Družina Jednorožců – družina je složena převážně ze starších členů našeho oddílu. Schází se každou středu od 17:30 – 19:00 na klubovně 2.
  4. Družina Soviček – družina je složena převážně z dívek všech věkových kategorií. Schází se každé úterý od 17:00 – 18:30 na klubovně 2
  5. Družina Lvíčat – družina je složena převážně z mladších členů našeho oddílu a schází se každou středu od 16:00 – 17:30 na  na klubovně 1.
  6. Družina KroČ  – družina je složena z roverů/rangers a dospělých členů našeho oddílu.
  7. Družina Vrbice  – je naše nejnovější družina schází se každý pátek 16:00 -17:13 mladší členové a 17:30 až 19:00 starší. Schůzky probíhají v Centru volného času na Vrbici.

Klubovny

Naše klubovny v Čejkovicích se nachází v prvním patře v budově místní Orlovny (Templářská 541). Klubovny tvoří dvě místnosti, které jsou pro naši skautskou činnost plně vybaveny.

Na Vrbici se zatím naši členové schází prozatím v Centru volného času na adrese Vrbice 380.