Datum akce: 13.8. – 16.8. 2018

Náš oddíl má ambice pořádat vodácké akce na řekách i na stojatých vodách. To však není tak snadné a skýtá to nemalé přípravy. Odborné školení s certifikátem, který nás opravňuje takové akce pořádat již máme. Nicméně zbývalo ještě proškolit ostatní vedoucí.

Školení proběhlo společně s několika našimi přáteli na řece Lužnici v jižních Čechách. A i když nám stav vodních toků moc nepřál akce se vydařila více než dobře.

V pondělí jsme se dolní cestou přes Rakousko přesunuli do Suchdolu nad Lužnicí odkud jsme své vodní putování hodlali začít. Část člunů jsme si vezli vlastní oddílové a tu druhou část jsme si pronajali na místě. Po vybalení a rozbalení tábora jsme se vydali na průzkum okolí a nutno říct, že jsme nejvíce ocenili chladnou Lužnici, která v tom tropickém horku působila blahodárně. Večer jsme uspořádali neobyčejnou grilovačku se špekáčky a hermelínem.

V úterý ráno, po sbalení tábořiště jsme my řidiči přesunuli naše přibližovadla do Majdaleny, kam jsme chtěli ten den doplout.  Po návratu vlakem zpět jsme začali s proškolením ovládání člunů, proškolením bezpečnosti atd. Zatím vody ještě bylo jakž takž. Postupně však vody ubývalo a bylo i několik míst, která jsme museli přenášet. Nicméně nám to náladu nezkazilo a dokonce nás nesrazila ani průtrž mračen. Která se nad námi prohnala a která nás na chvíli zahnala pod imrovizovany přístřešek ze člunů. Do Majdaleny jsme dorazili bez úhony, jenom trochu unaveni. Následovala svačina/oběd vybalení tábora a podvečerní bojová hra, při které jsme v blízkém, dalekém a nejdalečejším okolí hledali cokoli co hoří. Samosebou jsme pátrali po volně ležícím klestí. Kácet cokoli jsme odmítali. Snaha se však vyplatila a večer jsme se hřáli u táboráku.

Ve středu jsme přesunuli přibližovadla do městyse Lužnice. Slečna na recepci kempu nás sice varovala, že přes nízkou hladinu vody se již 14 dnů do kempu žádný vodák nedostal. Byla to skutečná výzva… No a my jsme ji splnili jenom s malým svezením autem a objetím nejhoršího úseku. Nevzdali jsme to a odměnou byla dobrodružná plavba přes Rožmberk. Velký rybník, který byl nemalou výzvou. Slečně jsme dokázali, že my skauti nejsme žádné padavky a pevně věříme, že se o nás v tom kempu dodnes tradují legendy. Večer jsme pro změnu grilovali makrely a i přes první spálené kusy jsme přišli jak na to.

Ve čtvrtek jsme vzdali cestu do Veselí nad Lužnicí a místo toho se vydali na obhlídku nedaleké Třeboně. Po prohlídce města a obědě jsme se zase dolní cestou vydali k domovu a stavět máju, protože zrovna u nás startovaly hody.

Díky zkušenostem, které jsme nabrali si klademe za cíl v příštím roce na vodu vzít skauty a skautky našeho oddílu. Vše je v běhu plánovacího procesu. Sázavo těš se na oddíl TSK z Čejkovic!!!