Datum akce: 10.11. 2018

Ve skautu nesedíme jenom na klubovně. Vyrážíme i za dobrodružstvím, jako například do lesů nedaleko Koryčan. Jednodenní výprava Jednorožců (spíše starší děti) doplněná členy ostatních družin nás vedla za adrenalinem. A na výpravu s námi vyrazil i Kewin, kterému vyšlo zrovna volno a pana prezidenta ten den střežil někdo jiný. I když mu pan prezident každou chvíli volal a doptával se na různé věci.

Na družinovkách jsme si teoreticky a následně i prakticky (na menších svazích) osvojovali techniku tzv. slaňování. Naučené dovednosti, jsme si vyrazili vyzkoušet v praxi. A byla to vážně pecka! Obě naše auta byla plná účastníků a vybavení, které jsme si rozdělili a přinesli až na místo do lesů. Naše cvičná skála měřila sice jenom několik málo metrů, to ale stačilo. Na první opravdové slaňování to bylo dostačující. Všichni účastníci projevili nemalou dávku odvahy a šikovnosti. A ke konci už se účastníkům dařilo i hezky odskakovat od skály a plynule se spouštět (jak uvidíte na našem webu v naší online kronice).

Samozřejmě každý byl při slaňování vybaven bezpečnostními prvky a jištěn. To znamená že se sice spouštěl po „svém“ laně, nicméně byl navázán na dalším, které povoloval jistič dole. Pokud by se stala nějaká nehoda jistič dole by „slaňovače“ bezpečně zachytil. Během pěkného podzimního dne jsme si stihli uvařit perfektní guláš a zahrát i napínavou bojovku. Domů jsme přijeli téměř za tmy unavení, ale plní zážitků z adrenalinového dne.