Zveme všechny naše členy na oslavy farnosti Čejkovice. Ty se konají v neděli 2.6. Dopoledne nás čeká mše na které jsme byli požádání našim panem farářem o pomoc a výraznou prezentaci našeho oddílu. A odpoledne se koná farní den na farní zahradě. A tam taky nemůžeme chybět.

Sraz na mši: 9:30 před farou

S sebou: Kroje (kdo nemá tak šátek – pokud už má), kalhoty v přírodní barvě ke kroji.

Prosíme členy aby přišli hlavně na mši upraveni v krojích. Jedná se totiž o nemalou  kladnou prezentaci našeho oddílu a našich členů v očích veřejnosti. Rodiče prosíme aby děti na mši vypravili. Bylo by super a je žádoucí aby se nás sešlo co nejvíc. 

Odpolední program na farní zahradě začíná v 15:00. Sraz skautů, kteří se budou chtít zapojit do programu je 14:15.