Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Skautská výchova ctí tyto hodnoty:

– hrát fér

– spolupracovat s ostatními

– být ohleduplný k okolnímu prostředí

– mít vztah k přírodě

Skauting v ČR

* 53 028 členů ve 2 093 oddílech

* Přes 1000 dětských táborů ročně

12 317 dobrovolníků v ČR

Skauting ve světě

* nepřetržitý růst od roku 1907   

* skautů je celkem 40 milionů

* Skauti působí ve 216 zemích

co_je_skauting_2Skating nezná hranic – Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je přes 40 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

co_je_skauting_3Moderní hnutí s tradicí – Celá společnost se za sto let významně proměnila. Důležitost hodnot, na kterých si skauting zakládal již na počátku 20. století, však přetrvala. V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea a postaral se tak o vznik fenoménu, který následně ovlivnil životy milionů lidí. Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. Český skauting se během totalit potýkal se zákazy své činnosti. Dnes má za sebou přes 20 let souvislé svobodné existence a roste. Moderní program opírá o prověřené hodnoty.

co_je_skauting_4

Kvalifikovaní vedoucí oddílů – Vedoucí oddílu je jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý ve skautingu zastávat. Je to člověk, který je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. V roce 2012 uspořádal Junák 135 vzdělávacích akcí. Vůdcovskou kvalifikaci nově získalo 355 dobrovolníků.

co_je_skauting_5Nedocenitelná práce dobrovolníků – Skautská práce je možná jen díky úsilí více než 7 000 dobrovolných činovníků. Přibližně čtyři tisíce z nich pracují přímo s dětmi v oddílech – za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Počet dobrovolníků, kteří pracují pro skauty, je například větší než počet zaměstnanců České televize nebo firmy McDonald’s v České republice.

co_je_skauting_6Každoroční letní tábory – Každý rok pořádá Junák přibližně tisíc táborů, kterých se zúčastní téměř 25 000 dětí. O děti se stará přes 7 000 dospělých dobrovolníků. V roce 2010 všichni dohromady na táborech strávili 466 967 dní.

SKAUTSKÝ PROGRAM

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí. V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují. Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí se postarat o sebe i posádku lodi. Jiní objevují české kraje i Evropu na kolech. Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.