Krabička poslední záchrany (zkráceně KPZ či KPZtka) je koncept malé krabičky obsahující drobnosti, které mohou majiteli pomoci ve svízelných situacích. Tento koncept poprvé představil Jaroslav Foglar v článku uveřejněném 12. 10. 1935 v Mladém Hlasateli. Této myšlenky se brzy ujali čeští skauti a KPZ se tak stala předepsanou částí výbavy v mnoha skaustských oddílech.

Pojem krabička poslední záchrany se v češtině postupně vžil i jako označení různých kapesních sad pro přežití (anglicky survival kit) a hranice mezi původní krabičkou s mnoha malými užitečnými drobnostmi a sadou pro přežití se tak částečně setřela. I tradiční (Foglarovská) KPZ v průběhu let prošla nebo by měla projít určitou modernizací, neboť je jasné, že v dnešní době jsou snadno dostupné například lepší materiály k rozdělávání ohně, než březová kůra, že světlo snadněji zajistí malá klíčenka s vysocesvítivou LED než kousíček svíčky a podobně.

Obsah krabičky je na zvážení každého, kdo si KPZ sestavuje. Jsou však pomůcky, které by určitě neměly chybět.

ILUSTRAČNÍ SEZNAM OBSAHU KPZ

1. Zápalky  nejlépe odolné vůči vodě a větru

2. Svítilna – pokud možno nějaká, která má dostatečný poměr výkon/doba svitu

3. Křesadlo – vynikající pomůcka k rozdělání ohně

4. Lupa – slouží k rozdělání ohně nebo vyndávání třísek a žihadel

5. Jehly a nitě – na opravu výstroje, oblečení atd.

6. Rabářské háčky a vlasce – na lov ryb

7. Kompas – k určení správného směru pochodu

8. Chemické světlo – pomůcka s omezenou životností, která nepotřebuje baterie

9. Drát – na oka k lovení zvěře, výrobě nástrojů atd.

10. Drátěná pilka – k dělení dřeva na otop, přístřešek atd.

11. Zdravotní souprava – náplasti, obvaz, antibiotikum, antihistamin

12. Chirurgické čepelky nebo žiletky – na NOUZOVOU operaci, nebo k výrobě nástroje, zbraně atd.

13. Chirurgické rukavice – ke své ochraně při ošetřování neznámých osob, nebo jako zásobník na vodu

14. Několik drobných mincí – na autobus, telefonát, jídlo atd.

15. Balonek na vodu – hodí se jako zásobník na vodu

16. Provázek – na svázání a uvázaní čehokoli

17. Zrdcátko – na signalizaci atd.

18. Spínací špendlíky – na sepnutí oblečení, nebo jako nouzový háček na ryby

19. Březová kůra – hoří i za mokra a díky tomu se hodí k rozdělání ohně ve špatném počasí

20. Tuška a papír – k napsání zprávy, nebo k záznamu událostí

21. Knoflíky – na opravu výstroje, oblečení atd.

22. Několik poštovních známek a obálka – k zaslání dopisu se zprávou

23. Soupis telefonních čísel IZS a čísel na blízké osoby – pro případ nustnosti kontaktovat IZS nebo blízké

Několik klíčových předmětů může být tím, co v boji o přežití roz­hodne. Všechny se vejdou do malé krabičky, například od tabáku, která v kapse vět­rovky nezabere téměř žádné místo. Zvykněte si ji nosit vždy s sebou. Nevybírejte si nic většího, protože by vás to svádělo nechat krabičku doma a možná zrovna v tu chvíli, kdy byste ji nejvíce potřebovali. Řada lidí, kteří si balí své vlastní cigarety, nosí po­dobně velkou krabičku vždy u sebe. Ale krabička poslední záchrany je mnohem užitečnější. Může vám zachránit život, kdežto kuřák si svůj život krátí.

Zkušenost prokázala, že si každý předmět své místo v krabičce zaslouží, i když některé jsou v určitých situacích užitečnější než v jiných: například háčky na ryby jsou velmi užitečné v džungli, ale zbytečné na poušti.

Pravidelně kontrolujte její obsah a vy­měňujte předměty, které se kazí, jako sirky a léky. Všechny ná­dobky na léky popište a označte datem, kdy končí jejich doba použití. Prázdný prostor v krabičce zaplňte vatou, aby se před­měty nepohybovaly. Vatu můžete použít na podpalování ohně.

 “ PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE.“

Literatura a odkazy

  • wikipedie.cz
  • John Wiseman: PŘÍRUČKA JAK PŘEŽÍT, Svojtka a Co.