Skautský slovník Vám přiblíží některé termíny, které se v našem oddíle běžně používají.

ČELOVKA – baterka,která se dá nasadit na hlavu a ruce můžou zůstat volné.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK – příspěvek, který je každý rok vybírán. Obsahuje pojištění a provozní poplatky.

DRUŽINA – je to skupina dětí, které se pravidelně schází k družinové činnosti. Z několika družin je složen oddíl.

DRUŽINOVKA – schůzka na které se členové družin schází.

EŠUS – kovová jídelní souprava.

KARIMATKA – podložka pod spacák.

KPZ – Krabička poslední záchrany. Je v ní obsaženo několik předmětů, které nám pomůžou přežít nečekanou a náročnou situaci.

ODDÍL – Uskupení několika družin.

RÁDCE – vedoucí, který má na starosti chod družiny.

RANGERS – holky ve věku 15 – 20 let.

ROVEŘI – kluci ve věku 15 – 20 let.

SKAUTI – kluci ve věku 11 – 15 let.

SKAUTKY – holky ve věku 11 – 15 let.

SKAUTSKÝ KROJ – skautská košile a šátek.

STEZKA – sešit s úkoly, které si dítě plní během roku na družinovkách nebo i doma s rodiči.

STŘEDISKO – uskupení několika oddílů. Středisko je základní organizační jednotkou Junáka, na rozdíl od oddílu disponuje vlastní právní subjektivitou. Náš oddíl spadá pod středisko v Ratíškovicích.

SVĚTLUŠKY – holky ve věku 5 – 11 let.

UZLOVAČKA –provázek, který slouží k výuce uzlů.

VLČATA – kluci ve věku 5 – 11 let.

VŮDCE ODDÍLU – člověk, který vede oddíl, zastupuje ho na střediskových jednáních, je zodpovědný za jeho chod a udává směr vývoje oddílu. Vůdce oddílu je starší 18 let a má potřebnou kvalifikaci.

VÝPRAVA – jednodenní nebo vícedenní akce družiny nebo oddílu. Jedná se o výlet do okolí, na zajímavá místa nebo do přírody. Za výpravu se obvykle platí poplatek za jídlo, dopravu, ubytování a materiál na hry.