Jak všichni jistě víme, letos celá naše země společně se Slovenskou republikou slaví 100 let od svého vzniku. Napříč oběma zeměmi se konají mnohá setkání a početné oslavy. Čejkovice nejsou výjimkou. Níže naleznete podrobnosti ke dvěma akcím, kterých se budeme účastnit.

Pátek 26.10.

V pátek 26.10. se náš oddíl bude podílet na prvním porevolučním lampionovém průvodu v Čejkovicích. Naším úkolem bude držet čestnou stráž vlajkonošů a slavnostní přinesení pamětního věnce k soše T.G. Masaryka.

Začátek akce: 17:30 u památníku T.G.Masaryka

Sraz skautů: 17:00 na klubovně

S sebou: skautský kroj, kdo nemá kroj tak alespoň šátek. Doporučujeme pod skautský kroj teplé oblečení, lampiony.

Vlajkonoši a věnconoši: skautský kroj v perfektním stavu (všechny nášivky na svém místě, šňůrka, odznak, šátek upravený  jak má být).  Jak má kroj vypadat naleznete v odkaze zde…

Sobota 27.10.

V sobotu za námi přijedou oddíly z našeho střediska v Ratíškovicích a sice smíšené oddíly Tuláci a Trojka a dívčí oddíl Squaw. Společně navštívíme provozy firmy Sonnentor, nově opravený domek T.G.Masaryka a prožijeme spoustu zábavy při společných hrách a aktivitách. Na závěr spoečně všechny 4 oddíly uctí památku T.G.Masaryka u pomníku. Doufáme že se zúčastní co nejvíce členů našeho oddílu.

Sraz: 8:00 na klubovně

S sebou: kompletní kroj, nebo alespoň šátek, svačinu, pití, hotovost 80 ,- (na vstupy – případné přeplatky budou vráceny).

Ukončení akce: 15:00 (oddíly z Ratíškovic odjedou z Čejkovic)

Doufáme, že se na obou akcích sejde co nejvíce členů našeho oddílu. Ať už těch malých, nebo větších. Na všechny se budeme těšit.